STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Styrelse

 

Ordförande:

Royan Karlsson     Mob:0706-55 51 73

Vice ordförande:

Karl-Gustav Karlsson  

Kassör:

Gunilla Lane    Tel: 0454- 20 12 29

Sekreterare:

Eivor Mattsson    Tel: 0454- 543 40

Ledamot:

Bo Jönsson    Tel : 0454- 32 60 18

Suppleant:

Gretchen Johansson    Tel: 0454-128 68

Suppleant:

Kaise Kroon    Tel: 0454-522 50

 

Funktionärer

 

Dansledare:

Gretchen Johansson    Tel: 0454-128 68

Matrialförvaltare:

Kaise Kroon    Tel: 0454- 522 50

Musikansvarig:

Bo Perbrink    Tel: 0454-77 13 62    Mob: 070-512 82 28

till-nya-hemsidan.jpg