STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER

Styrelse

 

Ordförande:

Royan Karlsson     Mob:0706-55 51 73  

Kassör:

Ritva Karlsson

Sekreterare:

Eivor Mattsson    Tel: 0454- 543 40

Ledamot:

Bo Jönsson    Tel : 0454- 32 60 18

Ledamot:

Johanna Nord

Suppleant:

Gretchen Johansson    Tel: 0454-128 68

Suppleant:

Kaise Kroon    Tel: 0454-522 50

 

Funktionärer

 

Dansledare:

Vilande

Ordförande i Dans o Lek:

Vilande

Ordförande i Barn o Ungdomssekt:

Vilande

Studieledare:

Gunilla Lane

Ombud till huvudorganisationens möten:

Styrelse, samt intreserade medlemmar.

Revisor:

Utgår 2019

Revisorssuppleant:

Gunilla Lane

Materialförvaltare för väv-och klubblokal:

Kaise Kroon

Ledamöter i valberedning:

Torsten Persson, Bo Jansson. Torsten är sammankallande.

Ledamöter i Slöjdsektion:

Kaise Kroon, Gunilla Lane, Johanna Nord

Ledamot musiksektionen:

Vilande

Ordförande i musiksektionen:

Vilande

Festkommitén:

Vilande

Resesektionen:

Vilande

Uppvisningssektionen:

Vilande

Ansvariga för hemsidan:

Ann-Christin Aikio, Bo Perbrink

 

Matrialförvaltare:

Kaise Kroon    Tel: 0454- 522 50

 

 

 

till-nya-hemsidan.jpg